Grunnundersøkelser - Geotekniske undersøkelser

Geotekniske grunnundersøkelser er nødvendig for å kartlegge grunnforholdene i forhold til bæreevne, stabilitet, bevegelser av poretrykk/grunnvann og forurensning.

Det er viktig å utføre geotekniske undersøkelser i tidlig fase av et bygg- og anleggsprosjekt for å sikre at grunnen er trygg å bygge på – og for å unngå overraskelser senere i prosjektet som kan være både dyre og forsinkende.

Tilstrekkelig informasjon om grunnforholdene er nødvendig for å i størst mulig grad sikre deg mot problemer i ditt prosjekt. I tillegg kan det også være kostnadsbesparende i prosjekterings- og byggefasen.

Belgrade

Metoder for grunnundersøkelser

Vi bruker ulike metoder innen geoteknisk undersøkelse for å sørge for grundig kartlegging av grunnen, avhengig av de lokale forholdene og behovene for ditt prosjekt. Både for å fastslå jordlagenes bæreevne for å avdekke behov av byggetekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden. Målet med våre grunnundersøkelser er at du som kunde skal være mest mulig sikker på at grunnforholdene ikke vil medføre utfordringer i ditt prosjekt.

Grunnundersøkelser metoder som utføres:

 • Totalsondering
 • Dreietrykksondering
 • Trykksondering / CPTu
 • Prøvetaking, naver, 54mm og 72mm uforstyrret prøver
 • Vingebor
 • Foringsrør
 • Håndholdt boring
 • Piezometer, hydraulisk og ulike elektriske piezometer med og uten internminne eventuelt satt opp med logging.
 • Vi utfører samtlige undersøkelser i henhold til gjeldende bransjestandarder, og borførerne våre er sertifiserte etter NS8020 (Grunnborer sertifisering).

  Ønsker du å lese mer om hvordan vi sonderer grunnen har vi skrevet en artikkel om totalsondering, dreietrykksondering og CPTu.

  Miljøteknisk grunnundersøkelse

  Vi utfører også miljøundersøkelser for kartlegging av potensiell forurensning av grunnen. Dette utføres med borerigg eller gravemaskin sammen med miljøtekniker, prøver blir levert til laboratorium for analyser.

  Hva er prisen for en geoteknisk undersøkelse?

  Omfanget av en geoteknisk undersøkelse kan variere veldig fra prosjekt til prosjekt, ofte avhengig av grunnforhold. Prisen for en grunnundersøkelse avhenger dermed av flere faktorer, slik som hvor dypt vi må bore, hvordan overflaten er på det aktuelle området og hvordan grunnen er. Videre påvirkes prisen av om det er behov for å ta opp prøver, og hvilke analyser som eventuelt må utføres på geoteknisk laboratorium.

  Derfor opererer ikke vi i Romerike Geoteknikk med faste priser, men legg gjerne igjen kontaktinformasjonen din her. Så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig med et tilbud og pris.

  For å gi et tilbud trenger vi å vite litt om prosjektet:
  – Tegninger av det du skal bygge
  – Situasjonsplan (kart over område)

  Har du ikke dette klart på forhånd må du ikke nøle med å ta kontakt. Vi bistår og innhenter all informasjon fra deg når vi er i dialog.

  Hva vi leverer av tjenester

  Vi er en totalleverandør av tjenester innen geoteknikk. Dette vil si at velger du Romerike Geoteknikk som leverandør, så tar vi av oss hele prosessen fra boring til undersøkelse i geoteknisk laboratorium og frem til ferdigstilt rapport.

  Ønsker du en komplett geoteknisk vurdering før du skal sette i gang med ditt prosjekt? Vi bistår alt av små og store prosjekter, for både privatpersoner og større virksomheter. Våre geoteknikere og boreledere, samt ansatte på geoteknisk laboratorium, jobber tett sammen gjennom hele leveransen – fra planlegging til gjennomføring og til ferdigstillelse av rapport. Slik at ditt byggeprosjekt får den rapporten som kreves før det igangsettes.

  Hovedkontoret vårt ligger på Skedsmokorset i Romerike, men vi utfører geotekniske undersøkelser for kunder på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Vi kan også gjøre grunnundersøkelser i andre deler av Norge på forespørsel. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.

  Vårt morselskap Romerike Grunnboring har lang erfaring i bransjen, og er en anerkjent og solid leverandør av grunnboringstjenester. Det er Romerike Grunnboring som utfører selve boringen på prosjekter hvor det er behov for dette i våre leveranser. De bistår også andre organisasjoner som kun trenger boring.

  Der det tas opp jordprøver, kan relaterte undersøkelser utføres i eget geotekniske laboratorium, ved Romerike GeoLab, som er lokalisert sammen med Romerike Geoteknikk og Grunnboring.

  Les mer om grunnboring og se hva vi kan tilby ditt prosjekt under tjenesten “Grunnboring”.

  Ofte stilte spørsmål

  Hvorfor trenger ditt prosjekt å utføre geotekniske grunnundersøkelser?

  Det er ønskelig å utføre grunnundersøkelser for å unngå fare for setningsskader, utglidninger, uønsket endring av poretrykk/grunnvann, ras eller annet. I tillegg gir geotekniske undersøkelser et godt grunnlag for å skape en god fundamenteringsløsning, noe som ofte gjør det både lønnsomt og kostnadsbesparende å utføre grunnundersøkelser.

  I de minste prosjektene er det kanskje ikke behov for boring. Men tettere bebyggelse, klimaendringer og strengere krav fra det offentlige bidrar til at man ofte må eller ønsker å utføre kartlegging av grunnforhold.

  Fått beskjed fra kommunen om at du må kartlegge grunnforholdet, eller foreta en geoteknisk undersøkelse av tomten? Les mer om hva dette innebærer i artikkelen: “Hva er en geoteknisk vurdering?”.

  Gjennomfører dere grunnundersøkelse ifm. kvikkleire?

  Vi gjennomfører grunnundersøkelser ifm. kvikkleire for alle typer prosjekter. Det er viktig å være ekstra nøye med vurdering av grunnforhold og stabilitet i områder med marin leire og kvikkleire. Så om du trenger å kartlegge grunnforholdene, ta kontakt!

  Hvorfor velge oss i Geoteknikk som leverandør?

  God kundeservice og høy kompetanse er viktig i alle våre leveranser. Vi er stolte over å kunne si at tilbakemeldingen fra våre kunder er at vi er gode på kommunikasjon og løser oppdrag på en tilfredsstillende måte.

  Med Romerike Geoteknikk som totalleverandør kan du være sikker på kvalitet i alle ledd! Vi har jevnlig service på oppdatert utstyr, rigger og biler, og etterstreber til enhver tid å levere gode og solide rapporter for grunnundersøkelser til kundene våre.