Grunnundersøkelser - Geotekniske undersøkelser

Grunnundersøkelser er den mest effektive metoden for å kartlegge grunnforholdene i forhold til bæreevne, stabilitet, bevegelser av poretrykk/grunnvann og forurensning.

Det er viktig å utføre geotekniske undersøkelser i startfasen av et bygg- og anleggsprosjekt for å sikre at grunnen trygg å bygge på.

En tilstrekkelig dokumentasjon på forholdene i bakken er nødvendig for å i størst mulig grad sikre deg mot problemer i ditt prosjekt, men også i en del tilfeller kan det være kostnadsbesparende i prosjekterings og -byggefasen.

Belgrade

Hvorfor trenger ditt prosjekt å utføre geotekniske grunnundersøkelser?

For å unngå fare for setningsskader, utglidninger, uønsket endring av poretrykk/grunnvann, ras eller annet, samt godt grunnlag for å gi en god fundamenteringsløsning er det ofte lønnsomt og kostnadsbesparende å utføre grunnundersøkelser.

I de minste prosjektene er det kanskje ikke behov for boring, men med tettere bebyggelse, klimaendringer, strengere krav fra de offentlige gjør at man ofte må eller ønsker kartlegging av grunnforhold.

Hva vi leverer av tjenester

Vi er en totalleverandør av tjenester innen geoteknikk. Velger du Romerike Geoteknikk som leverandør tar vi av oss hele prosessen fra selve boringen til undersøkelse, til ferdigstilt rapport.

Vårt morselskap Romerike Grunnboring har lang erfaring i bransjen og er en anerkjent og solid leverandør av grunnboringstjenester. Det er Romerike Grunnboring som utfører selve boringen på prosjekter hvor det er behov for boring i prosjektene til Romerike Geoteknikk. Men de bistår også for andre organisasjoner som kun trenger boring. Se hva vi kan tilby ditt prosjekt ved behov av grunnboring her.

Ønsker du en komplett geoteknisk vurdering før du skal sette i gang med ditt prosjekt bistår vi alt fra små og store prosjekter for privatpersoner, til større prosjekter for større virksomheter. Vår geotekniker og boreleder jobber tett fra planlegging, gjennomføring og til ferdigstillelse av rapport levert til deg som kunde. Slik at ditt byggeprosjekt får den rapporten som kreves før det igangsettes.

Hovedkontoret vårt ligger på Romerike, men vi utfører geotekniske undersøkelser for kunder på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Vi kan også gjøre grunnundersøkelser i andre deler av Norge på forespørsel. Ta kontakt via vårt kontaktskjema her.

Metoder for grunnundersøkelser

Vi utfører ulike metoder for å sørge for grundig kartlegging av grunnen, for å fastslå jordlagenes bæreevne for å avdekke behov av byggtekniske egenskaper, og samtidig sikre byggverket for fremtiden.

Grunnundersøkelser metoder som utføres:

 • Totalsondering
 • Dreietrykksondering
 • CPTu
 • Prøvetaking, naver, 54mm og 72mm uforstyrret prøver
 • Vingebor
 • Foringsrør
 • Håndholdt boring
 • Piezometer, hydraulisk og ulike elektriske piezometer med og uten internminne eventuelt satt opp med logging.
 • Du som kunde skal være mest mulig sikker på at grunnforholdene ikke vil medføre utfordringer i ditt prosjekt.

  Ønsker du å lese mer om hvordan vi sonderer grunnen har vi skrevet en artikkel om totalsondering, dreietrykksondering og CPTu.

  Hvorfor velge oss i Geoteknikk som leverandør?

  Vi har jevnlig service på oppdatert utstyr, rigger og biler, kvalitet i alle ledd står høyt i fokus hos oss.

  Vi får høre av ulike kunder som bruker Romerike Grunnboring kun på boring at vi er gode på kommunikasjon og løser oppdrag på en tilfredsstillende måte. Vi etterstreber til enhver tid å levere gode og solide rapporter for grunnundersøkelser til kundene våre. Dette vil du få gjennom oss som totalleverandør i Romerike Geoteknikk.

  Vi utfører også miljøundersøkelser for kartlegging av potensiell forurensning av grunnen. Dette utføres med borerigg eller gravemaskin sammen med miljøtekniker, prøver blir levert til laboratorium for analyser.

  Hva er prisen for en geoteknisk undersøkelse?

  Omfanget av en grunnundersøkelse kan være veldig forskjellig fra prosjekt til prosjekt, ofte avhengig av grunnforhold. Prisen avhenger av flere faktorer slik som hvor dypt vi må bore, hvordan overflaten er på det aktuelle område og hvordan grunnen er.

  Derfor opererer ikke vi i Romerike Geoteknikk med faste priser, men legg gjerne igjen kontaktinformasjonen din her. Så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig med et tilbud og pris.

  For å gi et tilbud trenger vi å vite litt om prosjektet:
  – Tegninger av det du skal bygge
  – Situasjonsplan (kart over område)

  Har du ikke dette klart på forhånd må du ikke nøle med å ta kontakt. Vi bistår og innhenter all informasjon fra deg når vi er i dialog.