Geoteknisk kompetanse til å stole på

Romerike Geoteknikk AS er et datterselskap av Romerike Grunnboring AS med en samlet geoteknisk kompetanse på over 40 år.

Romerike Grunnboring AS etter sin etablering i 2012 vokst organisk med økende kundemasse innenfor grunnundersøkelser. Vi har siden 2019 levert geoteknisk prosjektering og konsulentvirksomhet.

Basert på økende behov og kundemasse har vi valgt å separere dette i et eget selskap, samtidig som vi fortsatt samarbeider tett internt for å kunne gi en komplett leveranse.

Romerike Geoteknikk leverer geoteknisk rapporter/vurderinger til alt fra privatpersoner, utbyggere, store entreprenørselskaper til offentlige etater.

Vi innehar sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse (3) for både prosjektering og kontroll i geoteknikk.

Hva skiller Romerike Geoteknikk fra andre aktører i bransjen?

Vi leverer det høyeste nivået av faglig tyngde på en kostnadseffektiv måte. Våre geoteknikere er aktive i det geotekniske fagmiljøet og er derfor oppdatert og bruker "det nyeste" av kunnskap for å løse våre kunders utfordringer.

Vi har alltid satt kvalitet i leveranse og god kommunikasjon i første rekke, og kan skryte av å ikke ha mistet en kunde på 7 år.

  • 40års erfaring innen geoteknikk innen private og offentlige prosjekter
  • Fornøyde kunder scorer oss høyt på kvalitet og kommunikasjon
  • Faglig tyngde seriøs og faglig tung aktør med samfunnsengasjement
  • Veletablerte rutiner sikrer kostnadseffektive prosjekter uten tap av kvalitet
Geotekniker
Carsten Hauser
Geotekniker
Daglig leder
Christian Rustberggard
Daglig leder
Geoteknisk leder
Ismail Aricigil
Geoteknisk leder
Geotekniker
Marco Wendt
Geotekniker
Geotekniker
Espen Kultorp
Geotekniker