Uavhengig geoteknisk kontroll PRO/UTF

Vi leverer geoteknisk uavhengig kontroll på rapporter (PRO) samt utførelseskontroll (UTF) i tiltaksklasse 1-3 iht. SAK10.

Vi utfører uavhengig kontroll iht. Eurokode av geoteknisk prosjektering og utførelse (PRO/UTF), samt SAK10-kontroll i tiltaksklasse 1-3. Vi utfører også uavhengig kvalitetssikring av områdestabilitetsvurderinger iht. NVE-veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

Formell kontroll iht. SAK10:

Dersom ditt prosjekt falles innenfor tiltaksklasse 2 eller 3 iht. SAK10, er det krav om uavhengig kontroll. §14-2 definerer hva som skal kontrolleres innenfor fagområdet Geoteknikk. Dette kan gjøres sammen eller i forbindelse med uavhengig kontroll iht. Eurokode, se nedenfor.

Kontroll av geoteknisk prosjektering iht. Eurokode:

Kravene til prosjekteringskontroll er definert i NS-EN 1990 og er avhengige av valgt pålitelighetsklasse. Vi utfører uavhengig kontroll for både prosjekteringskontrollklasse PKK1, PKK2 og PKK3.
Det er mulig (og hensiktsmessig / kostnadsbesparende) at denne kontrollen utføres sammen med kontroll iht. SAK10.

Kontroll av områdestabilitetsvurderinger iht. NVE-veileder:

For tiltakskategori K3 og K4 iht. NVE-veilederen er det som regel krav om kvalitetssikring av områdestabilitetsvurderinger utført av et uavhengig foretak. Vi har lang erfaring med både utarbeidelse og kontroll av områdestabilitetsvurderinger.

 

Ta kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon.