Geoteknisk kontroll PRO/UTF

Vi leverer geoteknisk uavhengig kontroll på rapporter (PRO) samt utførelseskontroll (UTF) i tiltaksklasse 1-3 iht. SAK10.

Vi utfører også kontroll av prosjektering/utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

Trenger du en kvalitetssikring eller har fått krav om det har vi lang erfaring og kompetanse innen ulike typer geotekniske prosjekter som områdestabilitet og kvikkleire, fundamentering, støttekonstruksjoner, peling, spunting, støttekonstruksjoner og generell rådgivning.

Ta kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon.