Geoteknisk rapport

Geoteknisk rapport vil bistå deg i å vurdere grunnforholdene og enklere prosjektere.

Geoteknisk rapport vil bistå deg i å vurdere grunnforholdene og enklere prosjektere med tanke på styrke og stabilitet i massene, fundamentering, støttekonstruksjoner, vurdering av fylling/utskiftning av masser med mer.

Du kan ha ett behov for rapport f.eks om du ønsker å spare penger i byggefasen, minimere risiko for skader på grunn eller bygg som følge av dårlig grunnforhold eller kanskje har fått ett krav om å legge ved byggesøknad.

Romerike Geoteknikk har geoteknikere med lang erfaring og utdanning innen geoteknikk med master og doktorgrad, som betyr at du får den kompetansen nødvendig til å levere en god geoteknisk rapport.

Ofte er det behov for grunnundersøkelser da man trenger å kartlegge grunnen så man har data på forholdene, som utføres av Romerike Grunnboring. Grunnundersøkelser vil avdekke om det er leire, silt, sand, morene, grus, myr/torv. Geotekniker vil tolke og beregne materialene sin styrke- og setningsegenskaper basert på grunnundersøkelse resultater. Resultatene vil oppsummeres i en geoteknisk datarapport samt en komplett vurdering av grunnforhold med alle konsekvenser for ditt prosjekt hvis ønskelig.

Typiske prosjekter vi skriver rapporter for:

– Områdestabilitet og kvikkleire
– Generell anleggsvirksomhet
– Fundamentering
– Grunnforhold
– Støttekonstruksjoner
– Områdestabiltiet
– Generell rådgivning og uavhengig kontroll

Ønsker du ytterligere informasjon rundt disse prosjektene finner du informasjonen ved å klikke her.