Grunnboring

Vi har levert grunnboring til kunder over hele landet i en årrekke under Romerike Grunnboring.

Nå tilbyr vi alt som kreves for en fullstendig rapport om grunnforholdene gjennom vårt nyopprettede datterselskap Romerike Geoteknikk. Skulle du uansett kun ha behov for selve boringen tilbyr vi dette og har solid erfaring i fagfeltet.

Vi har 6 borerigger med mannskap for å utføre alle typer grunnboring. Ta kontakt her om du trenger bistand til boring i grunnen.

Hvorfor trenger prosjektet grunnboring?

For å kunne gi en tilstrekkelig rapport, enten om man ønsker å bygge bolig, næring, omregulere tomt, vei, jernbane eller vei, kan det være nødvendig med å undersøke grunnen med en borerigg.

Problemer man ønsker å sikre seg mot kan f.eks være setningsskader, utglidninger, uønsket endring av poretrykk/grunnvannsnivå og ras.

Hvorfor velge oss til boring?

Vi har erfarne borledere som drifter hver sin borerigg. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, kursing, jevnlig oppdatering av utstyr, nyere rigger og biler, jevnlig service på rigg og bil.

Vi får tilbakemelding fra ulike kunder med egne geoteknikere som bruker oss kun på boring, at vi er gode på kommunikasjon og tilfredsstillende kvalitet i utførte boremetoder.

Vi leverer prøver til ulike veletablerte laboratorium som analyserer prøvene, som konus, omrørt og uomrørt skjærstyrke, ødometer, treaksial forsøk med mer.

Metoder som utføres i Romerike Grunnboring:

– Totalsondering
– Dreietrykksondering
– CPTu
– Prøvetaking, naver, 54mm og 72mm uforstyrret prøver
– Piezometer, hydraulisk og ulike elektriske piezometer med og uten internminne eventuelt satt opp med logging.
– Vingebor
– Foringsrør
– Håndholdt boring

Vi utfører også miljøprøvetaking for de prosjekter man ønsker å kartlegge forurensning i grunnen. Dette utføres med gravemaskin eller borerigg, prøver tas opp i samarbeid med miljøtekniker og leveres til akreditert laboratorium.

Vi bistår andre bedrifters geoteknikere som kun trenger boring til grunnundersøkelser. Vi tilbyr også naturligvis hele tjenesten fra A til Å gjennom oss. Du kan lese mer om geotekniske grunnundersøkelser her og hvordan vi gjennomfører et hele prosessen fra boring til levert rapport.

Er du usikker på hva som passer til ditt prosjekt er det bare å legge igjen kontaktinformasjonen her samt litt informasjon om prosjektet så finner vi den mest optimale løsningen for deg som kunde.