Geoteknisk rådgivning

Vi har geoteknikere med master- og doktorgrad fra universitet og lang erfaring innen geoteknikk. Du kan være trygg på at vi leverer solid kompetanse for å gi deg rådgivning til ditt prosjekt.

Vi har geoteknikere med master- og doktorgrad fra universitet og lang erfaring innen geoteknikk. Du kan være trygg på at vi leverer solid kompetanse for å gi deg rådgivning til ditt prosjekt.

Vi brenner for geoteknikk og arbeider aktivt for å lære, bidra til samfunnet og bransjen gjennom ulike aktiviteter som kurs deltakelse, holde kurs og ønsker å utvikle oss stadig bl.a. gjennom samarbeid/sparring med konkurrenter og samarbeidspartnere.

Generell rådgivning

Generell rådgivning i alt fra tidlig fase til ferdigstillelse av prosjekt. Generell anleggsoppfølging og rådgivning ved akutte hendelser eller uforutsette utfordringer.

Befaringer ifm. setnings-/generelle skader i grunnen

Ved oppdaget setningsskader, skader på grunn-/ring-/støttemur, deformasjoner i skrånende terreng etc. kan vi komme på befaring og bistå med råd om mulig årsakssammenheng og mulige avbøtende tiltak. I en del tilfeller kan det være behov for å utføre grunnboring i de tilfeller dette ikke er utført og/eller for å kvalitetssikre grunnarbeidet som er utført.

Anleggsbefaring

Ved uforutsette utfordringer i grunnen i et pågående anlegg kan vi komme på befaring og bistå med vurdering og geoteknisk rådgivning for å løse saken på en teknisk og økonomisk sett best mulig måte.

Uavhengig kontroll

Vi kan bistå med uavhengig kontroll av geotekniske rapporter, geoteknisk prosjektering eller utførelse iht. SAK10. Vi utfører også kontroll av prosjektering/utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

Ekspress-/akuttbistand

Ved utglidninger, akutte setninger eller annet kan vi komme på stedet for befaring og rådgivning etter beste evne. Ved behov for grunnboring skal vi gjøre det vi kan for snarlig oppmøte med borerigg.

Typiske prosjekter vi gir rådgivning for:

– Områdestabilitet og kvikkleire
– Generell anleggsvirksomhet
– Fundamentering
– Grunnforhold
– Støttekonstruksjoner
– Områdestabiltiet
– Generell rådgivning og uavhengig kontroll

Ønsker du ytterligere informasjon rundt disse prosjektene finner du informasjonen ved å klikke her.