Geoteknisk rådgivning

Geoteknisk rådgivning tilpasset ditt prosjekt og behov! Vi har geoteknikere med både master- og doktorgrad, i tillegg til lang erfaring i faget. Hos oss kan du alltid være trygg på at du får hjelp av fagfolk med solid kompetanse.

Vi tilbyr ulik geoteknisk rådgivning tilpasset behov – alt fra generell geoteknisk rådgivning/prosjektering og befaring, til akutt bistand. Nedenfor kan du lese litt mer om de ulike typene geoteknisk rådgivning vi tilbyr.

Er du usikker på hvordan rådgivning du har behov for, eller finner du ikke noe som passer til ditt prosjekt? Ta kontakt, så setter vi sammen en løsning!

Generell geoteknisk rådgivning

Vi kan tilby generell rådgivning i alt fra tidlig fase til ferdigstillelse av prosjekt. Dette inkluderer generell anleggsoppfølging, og rådgivning/bistand ved akutte hendelser eller uforutsette utfordringer.

Har du fått beskjed fra kommunen om at du trenger en geoteknisk vurdering? Les mer om hva dette innebærer i artikkelen: “Hva er en geoteknisk vurdering?”.

Geoteknisk prosjektering

Vi kan utføre geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1-3 (iht. SAK10), og har sentral godkjenning. Sjekk ut tjenesten “Geoteknisk prosjektering (RIG)” for å lese mer om hva vi tilbyr.

Befaring av setningsskader/generelle skader i grunnen

Vi kan komme på befaring ved oppdaget setningsskader, skader på grunn-/ring-/støttemur, deformasjoner i skrånende terreng og lignende. I slike befaringer vil vi kunne bistå med råd om mulig årsakssammenheng og mulige tiltak. I en del tilfeller kan det være behov for å utføre grunnundersøkelser eller grunnboring i de tilfeller dette ikke er utført, og/eller for å kvalitetssikre grunnarbeidet som er utført.

Anleggsbefaring

Ved uforutsette utfordringer i grunnen i et pågående anlegg kan vi komme på befaring. Vi vil kunne bistå dere med geoteknisk vurdering og rådgivning, for å løse saken på en best mulig måte både teknisk og økonomisk sett.

Uavhengig kontroll

Vi kan bistå med uavhengig kontroll av geotekniske rapporter, geoteknisk prosjektering eller utførelse iht. SAK10. Vi utfører også kontroll av prosjektering/utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

Ekspress-/akuttbistand

Ved utglidninger, akutte setninger eller andre hastetilfeller, kan vi komme på stedet for befaring og geoteknisk rådgivning etter beste evne. Ved behov for grunnboring skal vi gjøre det vi kan for å være raskt på plass med borerigg.

Eksempler på typiske oppgaver/prosjekter:

– Områdestabilitet og kvikkleire
– Generell anleggsvirksomhet
– Fundamentering
– Grunnforhold
– Støttekonstruksjoner
– Generell geoteknisk rådgivning og uavhengig kontroll (iht. SAK10 og Eurokode)

Ønsker du ytterligere informasjon rundt disse prosjektene? Sjekk ut “Geoteknisk prosjektering”.