Totalsondering – Dreietrykksondering – Trykksondering (CPTu)

Avatar
Publisert den 10/02/2022 av Christian Rustberggard i Fagstoff

Det benyttes flere forskjellige sonderingsmetoder når grunnen skal undersøkes på vegne av våre kunder. Ved bruk av borerigg sonderer vi oss ned i bakken for å kartlegge og hente ut viktig informasjon om hva grunnen består av, og hvilken bæreevne den har. Det som er felles for sonderingsmetodene er at de gir umiddelbare resultater. Prøver tas gjerne ved siden av for å bekrefte funn fra sonderingsmetodene og analysere parametere mer nøyaktig.

 

Hva egentlig forskjellen mellom metodene?

pexels-pok-rie-1188532-min (1)

Totalsondering

Dette er metoden som oftest blir brukt i den innledende fasen for å få oversikt over grunnforholdene og kartlegge hvor dypt det er ned til berg eller harde masser. Når vi gjør en totalsondering, får vi også en indikasjon på hvilken jordart grunnen består av og et grovt bilde av fastheten i løsmassene.

Totalsondering er en metode utviklet fra dreietrykksondering og bergkontrollboring. Frem til 1990 var standarden i bransjen å utføre to forskjellige sonderinger. Man gjorde først en dreietrykksondering for å kartlegge løsmassene. Problemet med denne metoden er at den stopper opp i fast masse som morene, stein og fjell. Deretter måtte man gjennomføre en bergkontrollboring for å bore i berg og kartlegge berg. Naturlig nok var det ressurskrevende å gjennomføre to boringer og derfor satte Statens Vegvesen og Norsk Forskningsråd i gang et prosjekt i 1985 for å finne en metode å kombinere disse to sonderingsmetodene til én totalsondering. Nå er dette den dominerende metoden i den innledende fasen.

Dreietrykksondering

Det er ikke alltid nødvendig å gjennomføre en totalsondering når man for eksempel vet dybden ned til stein, morene, fjell eller andre harde masser og kun er interessert å jordlagene før berg. Da gjennomfører vi ofte en dreietrykksondering hvor vi presser en spesiallaget spiss ned i bakken. Denne penetrerer grunnen med en kombinasjon av rotasjon og trykk mot grunnen – derav navnet dreietrykksondering. Trykket og rotasjonen gjennomføres med en konstant hastighet hvor vi kontinuerlig registrerer sonderingsmotstanden for å avdekke grunnforholdene.

Ved en dreietrykksondering får vi en litt bedre tilbakemelding på motstanden enn ved en totalsondering og noen ganger kan jordarten identifiseres.

Trykksondering (CPTu)

Blir også kalt CPTu eller på engelsk og derav forkortelsen Cone Penetration Test.

Dette er en av de nyeste metodene som benyttes som er også en av de mest nøyaktige sonderingsmetodene for grunnundersøkelser i dag. Med en trykksondering presses en kjegleformet spiss ned i grunn som registrer motstand, sidefriksjon, poretrykk, helningsvinkel og temperatur.