Hvordan oppstår kvikkleireskred?

Avatar
Publisert den 18/01/2024 av Carsten Hauser i Fagstoff

Et av de mest kjente kvikkleireskredene i Norge i nyere tid er skredet i Gjerdrum. Men hvorfor og hvordan oppstår kvikkleireskred? I denne artikkelen går vi gjennom hva kvikkleireskred er, hvordan det oppstår, hva faren er og hva du kan gjøre for å sikre deg mot kvikkleireskred.

Hva er kvikkleireskred?

Kvikkleireskred, også kjent som kvikkleireras, er en type leirskred eller løsmasseskred som oppstår som følge av at kvikkleire blir overbelastet. Dette vil si at kvikkleiren mister all sin styrke og blir flytende.

For å lese mer om hva kvikkleire er og hvordan det oppstår, sjekk ut artikkelen:
“Hva er kvikkleire?”

Et kvikkleireskred kan potensielt ramme store områder fordi skredet kan være et såkalt retrogressivt skred som forplanter seg raskt bakover og sidelengs. Denne forplantningen fortsetter helt til enten lommen med kvikkleire er tømt, eller det oppstår likevekt fra skredmasse som fyller gropen skredet skaper.

Hvor oppstår kvikkleireskred i Norge?

Kvikkleireskred kan kun forekomme i områder med kvikkleire, som igjen kun oppstår i områder under den marine grensen. For å lese mer om den marine grensen og hvor denne befinner seg i Norge, sjekk ut: “Hva er marin grense?”

Hva kan utløse kvikkleireskred?

Kvikkleireskred utløses av 2 grunner:

  1. Naturlige årsaker som erosjon, hvor jordmassen slites løs og flyttes av vann, vind eller is. Vanligste for kvikkleireskred er at elver og bekker graver vekk jordmassen over tid på grunn av store vannmengder, som f.eks. ved kraftig nedbør. En kan skille mellom sideerosjon der vannet graver inn i bekkeskråningen, og bunnsekning der erosjonen fører til at bunnen av vassdraget blir dypere og dypere.  
  2. Menneskelige tiltak som forverrer stabiliteten til kvikkleiren – dette kan for eksempel være utgravninger på bunnen av skråninger eller utfyllinger på toppen av skråninger. 

Hva er faren med kvikkleireskred?

Kvikkleireskred er farligst dersom det oppstår i områder med bebyggelse. Et kvikkleireskred kan føre med seg stor fare for tap av liv, så vel som store materielle tap. Skadene kan oppstå både i områdene som sklir ut (løsneområde til skredet), så vel som i områdene som blir oversvømt av skredmasse (utløpsområdet til skredet).

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Med dagens klimaendringer hvor vi stadig oftere ser tilfeller av ekstremnedbør, slik som under Hans, så kan man forvente at hyppigheten for skred utløst av erosjon øker. Det er derfor ekstra viktig å gjøre det man kan for å sikre seg mot kvikkleireskred, så vel som andre typer løsmasseskred. Det er dessverre lite man kan gjøre for å sikre seg mot et skred som allerede er utløst, men man kan forsøke å forhindre å bli rammet av kvikkleireskred.

NVE har utarbeidet en “kvikkleireveileder”, NVE-veileder 1/2019 som regulerer hvordan sikkerhet mot kvikkleireskred må utredes og dokumenteres. Dette må gjøres for alle tiltak under marin grense, og en blir da av kommunen pålagt å utføre en geoteknisk vurdering av områdestabilitet. Vi i Romerike Geoteknikk har mange års erfaring med denne type geotekniske vurderinger.

I mange tilfeller vil det være nødvendig å utføre geotekniske grunnundersøkelser som grunnlag til områdestabilitetsvurderingen. På bakgrunn av en slik undersøkelse så kan man finne ut om det er kvikkleire i grunnen, beregne stabilitet (dvs. sikkerhetsfaktor mot skred), samt dersom det er behov prosjektere og iverksette sikkerhetstiltak for å forbedre stabiliteten/sikkerheten for dette.