Hva er geoteknikk?

Avatar
Publisert den 10/01/2024 av Carsten Hauser i Fagstoff

Lurer du på hva geoteknikk er? I denne artikkelen forklarer vi hva geoteknikk er, hvilke utdanninger vi har for geoteknikk i Norge, samt når og hvorfor man benytter seg av geoteknikere.

Hva er geoteknikk?

Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jorden og dens egenskaper i forhold til å bygge på og i den, samt vurderingen av stabilitet og fare for skred. En geotekniker jobber derfor med å definere jordens egenskaper med tanke på styrke og deformasjon. De mest vanlige materialene som man kommer borti som geotekniker i Norge er leire, silt og sand.

Geoteknikk er et bredt fag, som omfatter fagfelt som jordmekanikk og bergmekanikk, geofysikk, hydrogeologi og geologi. Både geoteknikk og ingeniørgeologi er spesialisering innen bygningsingeniørfaget. I Norge er utdanningen innen geoteknikk en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget.

Steder der en kan ta master i geoteknikk i Norge er:

  • NTNU i Trondheim
  • OsloMet (fra høsten 2023)

Når og hvorfor trengs geoteknikere?

Geoteknikk er et viktig fag i forbindelse med planlegging og prosjektering for fundamentering av bygg/konstruksjoner både på land og til havs, samt for eksempel infrastrukturprosjekter. Noen av de mest vanlige problemstillingene som en geotekniker (på land) kan jobbe med er:

– Beregning og analyse av skråninger
– Bæreevne og deformasjon av konstruksjoner og fundamenter
– Vurdering av områdestabilitet / sikkerhet mot kvikkleireskred

Når prosjekter skaper overskrifter eller budsjettoverskridelser er det som regel geotekniske forhold som “får skylden”. Dette har ofte sammenheng med at det er utført dårlige/for lite geotekniske undersøkelser og/eller vurderinger i tidlig fase av et prosjekt, og derfor bør geoteknisk ekspertise involveres så tidlig som mulig.

Har du lyst til å lese mer om hva geoteknikere jobber med?
Sjekk ut artikkelen: «Hva gjør en geotekniker?».