Hva er forskjellen mellom en geotekniker og en geolog?

Avatar
Publisert den 01/06/2023 av Carsten Hauser i Fagstoff

Hva er egentlig forskjellen mellom en geotekniker og en geolog? Det er lett å blande geotekniker og geolog, noe som er forståelig siden begge yrkene jobber med jordens oppbygging. Mange bruker titlene geolog og geotekniker om hverandre, dette ser vi blant annet når det skjer en akutt hendelse som for eksempel et jordskred eller et kvikkleireskred. Da snakkes det ofte i media om at det er «geologer på vei til stedet». Som regel stemmer ikke dette ettersom at det er geoteknikere som blir tilkalt i slike situasjoner. Ofte til og med direkte fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har en beredskapsordning på dette bemannet opp av flere konsulentselskaper.

Nedenfor går vi gjennom hovedforskjellene mellom en geotekniker og en geolog.

Geotekniker vs. geolog – forskjeller i utdanning og arbeidsoppgaver

Mens en geotekniker er en ingeniør (bygningsingeniør med fordypning / mastergrad i geoteknikk), er en geolog i utgangspunktet en naturviter.

Geologer har studert hvordan jorden er sammensatt med tanke på oppbygging og utvikling, fra grunnens opprinnelse frem til i dag. Dette vil si at en geolog vil for eksempel ha bedre forutsetninger for å forstå lagdelingen i grunnen basert på dannelseshistorien. På bakgrunn av dette, har geologer vært svært ettertraktet i forbindelse med leting etter olje og gass.

Geoteknikere derimot undersøker jordas egenskaper med mål om å bruke denne informasjonen i geoteknisk prosjektering og beregninger. Dette vil si at geoteknikeren vil kunne ta stilling til grunnens fysiske egenskaper og aspekter, som stabilitet og bæreevne, ift. planlagte byggetiltak. Geoteknikere jobber derfor ofte med grunnundersøkelser i sammenheng med bygningsprosjekter, det vil si de planlegger undersøkelsene og tolker resultatene.

Har du lyst til å lese mer om hva geoteknikere jobber med? Sjekk ut artikkelen: «Hva gjør en geotekniker?».