Kvikkleireseminar for Lørenskog kommune

Avatar
Publisert den 02/02/2024 av Carsten Hauser i Nyheter

Lørenskog kommune og Romerike Geoteknikk AS har samarbeidet for å lage et kvikkleireseminar for kommunens ansatte. Seminaret ble gjennomført rett før jul, 18.12.2023.

Det ble gjennomgått bl.a. hvordan grunnforholdene er på Romerike/Lørenskog, hvordan Norges vassdrags- og energidirektorat sitt kvikkleireveileder skal følges, samt hvordan kvikkleireutredninger skal håndteres av kommunen i byggesaker. Og det ble tid til en del spørsmål etterpå. Presentasjonen ble avholdt av geoteknikerne Carsten Hauser og Ismail Aricigil.

Dersom det er ønskelig med skreddersydd kvikkleireseminar for din kommune, ta kontakt med Romerike Geoteknikk AS.