Hva er flåteboring?

Avatar
Publisert den 10/10/2023 av Carsten Hauser i Fagstoff

Geoteknisk flåteboring er en viktig metode for å undersøke jordens egenskaper under sjøbunn. Dette ved å innhente informasjon som bæreevne og setninger. Flåteboring utføres med en geoteknisk borerigg som er montert på en flytende flåte eller båt. Fartøyet kan enkelt manøvreres i vannet og er utstyrt med borerør og geotekniske instrumenter.

Når brukes flåteboring?

Flåteboring benyttes vanligvis når byggeprosjekter skal utføres på områder som omfatter tiltak i sjø, innsjøer, vassdrag eller andre vannområder. Metoden gjør det med andre ord mulig å undersøke jordens egenskaper der landbaserte grunnboringsrigger ikke kommer til. Målet er å undersøke og analysere de geotekniske egenskapene til undergrunnen for å sikre et stabilt og pålitelig fundament for konstruksjoner som skal bygges.

Hvorfor skal man gjennomføre flåteboring?

Resultatene fra geoteknisk flåteboring gir verdifull informasjon om flere nøkkelegenskaper i jordlagene, inkludert lagtykkelse, sammensetning, konsistens, styrke, tetthet og vanninnhold. Disse dataene hjelper ingeniører og geoteknikere med å evaluere grunnforholdene og avgjøre riktig type fundament som skal brukes for byggeprosjektene. Denne informasjonen er avgjørende for å sikre strukturell stabilitet og redusere risikoen for setninger, skader eller andre uforutsette problemer.

Trenger du hjelp med flåteboring eller ønsker mer informasjon om vår leveranse av denne tjenesten? Sjekk ut tjenesten hos Romerike Grunnboring: Flåteboring