Prosjektrapport: Osebakken Park, Byggetrinn 1 i Porsgrunn

Avatar
Marco Wendt in Referanser

Geoteknisk prosjektering og oppfølging ifm. boligprosjekt i Porsgrunn

 

Vi i Romerike Geoteknikk AS (RGT) er stolte over å ha bidratt med geoteknisk bistand til boligprosjektet «Osebakken Park, Byggetrinn 1» i Porsgrunn. Prosjektet ligger rett ved Porsgrunnselva og innenfor en kartlagt kvikkleirefaresone.

 

Figur 1: Prosjektet fra illustrasjon til PLAXIS 3D-modell for prosjektering av fundamentering på grunnforskerning

 

RGTs oppgaver har omfattet følgende:

– Geoteknisk detaljprosjektering av fundamentering og grunnforsterkning (med kalksement peler), bl.a. vha. beregninger i PLAXIS 3D
– Oppdatert vurdering av områdestabilitet, inkl. prosjektering av en motfylling (innledende vurderinger har blitt utført av NGI – Norges Geotekniske Institutt)
– Sanntids poretrykksovervåkning ifm. installasjon av kalksement peler (varslingsnivåer hadde blitt satt på forhånd)
– Oppfølging av grunnforsterkningsarbeider utført av KELLER

 

Vi takker Peab Norge AS og deres rådgivere for et veldig godt samarbeid så langt i prosjektet og ser frem til å kunne bidra også ifm. de resterende byggetrinn.

Figur 2: Dronebilde tatt mot sørøst (25.01.2022). Forberedelser for bunnplata i bygg C er allerede i gang

 

Figur 3: KS-riggene fra Keller i drift 22.10.2021